Social Network

Email: mail@timberwolfinformation.org
Email: mail@timberwolfinformation.org

SE: Wolf attacks sheep

Roughly translated by TWIN Observer
Orebro / TT

Wolves have in a short time have killed 41 sheep in Västmanland and Örebro County, reported SVT Tvärsnytt.

The latest were 24 dead sheep were found on Thursday night outside Yxe in Lindesberg municipality. One or more wolves are believed to be behind the attack. Earlier this week found 14 sheep and lambs in Färna downed outside Skinnskatteberg. Although several of the sheep had gone out into fields surrounded by electric fences the wolves have managed to enter in order to catch their prey.

“The neighborhood of Yxe is no known wolf territory, but it is probably only a wandering wolf,” says county administration expert Krister Moberg to Tvärsnytt.

——————————————————————————–

Vargattacker mot får
Örebro/TT
Vargar har på kort tid dödat 41 får i Västmanland och Örebro län, rapporterar SVT:s Tvärsnytt.

Senast i torsdags kväll hittades 24 döda får utanför Yxe i Lindesbergs kommun. En eller flera vargar tros ligga bakom attacken. Tidigare i veckan hittades 14 får och lamm som rivits i Färna utanför Skinnskatteberg. Trots att flera av fåren gått ute i hagar omgärdade av elstängsel har vargarna lyckats ta sig in för att fånga sina byten.

– Trakterna kring Yxe är inget känt vargrevir utan det rör sig troligen om en strövvarg, säger länsstyrelsens besiktningsman Krister Moberg till Tvärsnytt.

Source